Instructor

Jussi Silvonen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tervetuloa mukaan ajanmukaistamaan Pääoman ensimmäisen osan suomennosta. Hanke alkaa samaan tahtiin uuden lukukauden kanssa syyskuussa 2013, ja tavoitteena on että käsillä on ajanmukaistettu versio koko teoksesta lukuvuoden päättyessä toukokuussa 2014.

Hullu ja epärealistinen hanke?

Toki uuden suomennoksen tekeminen tässä aikataulussa olisi epärealistista haaveilua. Mutta olemassa olevan suomennoksen tarkistuksessa tavoite on huomattavasti matalammalla. Eikä tässä olla tähtäämässä edes painettuun kirjaan, vaan suomennoksen sähköiseen versioon, joka on suunnattu Pääoman lukemisesta ja sen opiskelusta kiinnostuneille. Tarkoitus on tuottaa eräänlainen Studienausgabe  (opintopiiriversio), joka elää ja kehittyy koko ajan hankkeen edetessä.

Tarkistettua suomennosta voidaan julkaista vaiheittain PDF -vihkoina, jotka joskus myöhemmin voidaan sitten koota yhteen kokonaiseksi teokseksi. Suomennoksen eri versiot dokumentoidaan ja niistä keskustellaan tällä alustalla.

Tämän etusivun alareunasta - suoraan tuosta alta - löytyvät tärkeimmät dokumentit ja tekstit, jotka toimivat hankkeen resursseina. Osallistujien apuna on PDF -kopio Marx Engels Werkessä julkaistusta Pääoman laitoksesta sekä vastaavasti PDF -kopio englanninkielisestä käännöksestä. Liitteenä on myös Marx seuran kesäkoulussa esitelty muistio, josta käy ilmi hankkeen tausta ja se millaiseen tulokseen ajanmukaistamisessa ollaan tähtäämässä.

Eliademy on valittu keskustelualustaksi, koska se on ilmainen, kenen tahansa saavutettavissa oleva avoimen lähdekoodin oppimisympäristö. Muutenkin työskentelyn ideana on se, että ei rakenneta teknologisia tai taloudellisia raja-aitoja, vaan aidosti avoin oppimisympäristö.

Suomennoksen luonnosehdotukset julkaistaan kunkin  keskustelujakson alussa PDF -tiedostoina, jotka ovat myös luettavissa ODF -muotoa tukevilla tekstinkäsittelyohjelmilla (esim. OpenOffice, LibreOffice). Kunkin jakson lopuksi koostetaan korjattu suomennosversio ja siirrytään keskustelemaan seuraavasta luonnoksesta. Aikataulu on myös tuossa alareunassa PDF -tiedostona. Päivämäärät löytyvät myös kurssin omasta kalenterista. Jokaiselle jaksolle on on oma keskustelupalstansa. Hankkeen kokonaisuudesta, toteuttamisesta, kehittämisestä jne. voidaan vastaavasti keskustella omilla keskustelupalstoillaan.

Eliademyyn voidaan liittää myös audiovisuaalista materiaalia, josta esimerkkinä Harveyn ensimmäinen luento laajasta johdantoluentosarjasta. Keskustelupalstoille voidaan koota Pääomaan liittyvää ja siihen johdattavaa, kommentoitua kirjalistaa. Keskustelupalstoille voidaan myös tuoda PDF -kopioita saatavilla olevista kirjoista ja artikkeleista.  Näin Eliademy voi toimia paitsi suomennoksen muokkaamisen foorumina, myös tietopankkina Pääomaa opiskeleville.

Hankkeen koordinaattorina toimii ainakin aluksi Jussi Silvonen. Hankkeen edetessä - toivon mukaan - useat ihmiset ottavat vastuita käännöstyön eri osien loppuun saattamisesta.

Näillä sanoilla avaan Marx -lukuvuoden 2013 - 2014.

Kaikki Pääoman suomennoksesta kiinnostuneet, liittykää yhteen!

JusSi 5.9. 2013

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn