ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГА

Instructor

Олена Бондаренко

вчитель інформатики

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Курс «Основи науково-дослідної роботи педагога» розроблений за рішенням методичної ради НВО-ліцею НІТ. Метою  вивчення курсу є оволодіння уміннямиі навичкамирозв’язування  наукових завдань, проведення педагогічного дослідження і керівництва науково-дослідницькою роботою учнів.
У процесі навчання педагоги повинні набути вміння обґрунтовувати напрямок педагогічного дослідження, досягати    результату, аналізувати,  узагальнювати і презентувати результати науково-дослідної роботи, користуючись методами наукового дослідження.
Засвоєння методів наукових досліджень сприяє формуванню у педагогів-практиків наукового способу мислення, що   допомагає розв’язувати професійні завдання на науковій основі.  Знання загальної методології наукової творчості дозволяє педагогові кваліфіковано керувати науково-дослідною роботою учнів.
Курс призначений для самостійного дистанційного вивчення і складається з 8 тем. Кожній темі передують методичні  рекомендації з вивчення навчального матеріалу. Після теми педагогу пропонується виконати практичні завдання. Курс завершується заліковим тестуванням.

Course content

 • Тема 1. ОЗНАКИ Й ПОНЯТТЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

 • Тема 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Тема 3. ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

 • Тема 4. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ І НАКОПИЧЕННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Тема 5. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ НАУКОВОЇ РОБОТИ

 • Тема 6. КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn