Instructor

Reilun matkailun yhdistys

Reilun matkailun yhdistyksen tavoitteena on edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille. Tervetuloa mukaan!

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tämä ilmainen ja helposti suoritettava kurssi on tarkoitettu kaikille vastuullisesta matkailusta ja sen moniulotteisista vaikutuksista kiinnostuneille. Kurssi sisältää tietopaketin orpokotimatkailusta sekä lyhyen testin. Tervetuloa mukaan!

 

Vastuullisen matkailun suosion kasvun myötä matkailijat pyrkivät yhä aktiivisemmin tukemaan kohdemaan yhteisöä ja kulttuuria. Matkailijoiden auttamisen halu saattaa kuitenkin köyhemmissä maissa houkutella luokseen tahoja, jotka haluavat käyttää sitä taloudellisesti hyväkseen. Orpokotimatkailu on hyvä esimerkki tästä.

 

Orpokotimatkailun kasvun myötä sen yhteyteen on syntynyt haitallinen oheisilmiö, kaupallinen orpokotitoiminta, josta Kambodzha on räikeä esimerkki. Kaupallisesti toimivat orpokodit hyödyntävät lapsia rahankeruun välineinä, ja pahimmassa tapauksessa tekevät heistä suorastaan matkailunähtävyyksiä. Matkailijoiden lahjoitusten vauhdittamana korruptoituneesta orpokotitoiminnasta on muodostunut vahingollinen kierre, jossa käytetään hyväksi matkailijoiden hyvien aikomusten lisäksi myös haavoittuvaisia perheitä ja orpokodeissa eläviä lapsia. Kaupalliset orpokodit asettavat nimensä mukaisesti tärkeimmäksi prioriteetikseen rahan lasten edun sijaan.

 

Tietopaketin luettuaan lukija

  • ymmärtää kaupallisen orpokotitoiminnan ja matkailun kytköksen
  • suhtautuu kriittisemmin köyhyyteen nojaaviin "matkailutuotteisiin"
  • ymmärtää haitallisen orpokotitoiminnan taustan, tunnuspiirteet ja vaikutukset
  • osaa paremmin tunnistaa kaupallisesti toimivan orpokodin
  • ymmärtää oman roolinsa osana orpokotimatkailun kierrettä

 

Tämä tietopaketti ja siihen liittyvä tentti on laadittu osana orpokotimatkailun varjopuolista kertovaa ”Hyvää tekemässä? Orpokotimatkailun varjopuolet” ­–opinnäytetyötä syksyllä 2014. Tietopaketin ovat laatineet kaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon opiskelijaa, Dunja Suikkanen ja Mira Tihveräinen. Opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan Theseuksesta osoitteessa http://www.theseus.fi/handle/10024/84687.

Course content

  • Tietopaketti orpokotimatkailusta

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn