Instructor

Jeffrey Salahub

Jarna Hannukainen, Sari Harju, Milla Lahdenperä, Johanna Manninen, Janne Mononen, Jeffrey Salahub - Ohjaaja Marjatta Myllylä

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tervetuloa oppimaan verkko-oppimistehtävien arviointia!

 

Laadun arviointi

Tämän kurssin laadun arviointi on tehty ITK 2015 konferenssissa, Hämeenlinna 15.4.2015.
 

Kohderyhmä     

AMK-opettajat ja opettajaopiskelijat

Päätavoite       

Kurssille osallistuva oppii arvioimaan erilaisia ammattikorkeakoulutasoisia verkko-oppimistehtäviä ja parantamaan arvioinnin laatua

 

Tällä kurssilla tavoitteena on, että kurssille osallistuva

 • kuvailee uusia arviointinäkökulmia
 • oppii uusia tapoja arvioida verkko-oppimistehtäviä
 • arvioi uusien arviointimenetelmien soveltuvuutta verkko-oppimistehtävien arvioinnissa
 • arvioi kriittisesti omaa arviointiaan ja soveltaa uusia arviointimenetelmiä työssään
 • kehittää ja parantaa verkko-oppimistehtävien arvioinnin laatua 
 • kehittyy tekemään arviointia opiskelijalähtöisesti ja eettisesti

 

Kurssijärjestelyt

Kurssin aloituspäivänä järjestetään ohjaavan opettajan toimesta webinaari, missä käydään läpi kurssiin liittyvät järjestelyt ja ohjeistetaan kurssin suorittamiseen liittyvät asiat.

Webinaariin kutsu lähetetään kaikille kurssille osallistujille erikseen sähköpostiin ja ohjeet osalistumiseen. Webinaari-tallenne on katsottavissa myöhemmin kurssialustalta. Webinaarin jälkeen kurssialusta ja tehtävät avautuvat kokonaisuudessaan opiskelijoille. Webinaarin jälkeen voit omatoimisesti alkaa opiskelemaan. Kurssi päättyy omaan reflektioon ja kurssipalautteeseen.

Tämän jälkeen ohjaava opettaja vie kurssin suoritusmerkinnät opintorekisteriin.

 

Kuinka voit suorittaa kurssin?

Kurssi suoritetaan perehtymällä teoreettiseen taustaan ja esimerkkeihin sekä tekemällä annetut tehtävät. 

Step 1. 

Tutustu ensin teoreettiseen taustaan ja yleisiin verkkokurssin arviointikriteereihin. Mikä on arvioinnin nykytila käytännössä? Aihealueet löytyvät vasemmasta sivupalkista. 

Step 2. 

Tämän jälkeen perehdy esimerkkiverkko-oppimistehtäviin ja -ympäristöihin. Tehtävänannot löytyvät aiheittain kohdasta Tasks.

 1. Verkkokeskustelun arviointi
 2. Verkkokurssin arviointi
 3. Sosiaalinen media ja arviointi
 4. Pelien arviointi ja käyttö
 5. Verkkotentti/Kypsyysnäyte   
 6. Palautteen antaminen
 7. Opiskelijan reflektointi                                                                                         

Step 3.

Opiskelijan oma reflektointi, jossa pohdit oman arviointiosaamisen kehittymistä ja soveltamismahdollisuuksia. 

Step 4. 

Muistathan antaa meille palautetta kurssista, jotta voimme kehittää sitä! Palautelomakkeen löydät kohdasta Discussion.

 

Kurssin arviointi

Verkkokurssin arviointikriteerit -kohdasta.                                       

Antoisia opiskeluhetkiä!

 

 

 

 

Course content

 • Verkkokurssin arviointikriteerit

 • Palava tiedonnälkä!

 • Sosiaalinen media ja arviointi

 • Pelillisyys motivoi, vai motivoiko?

 • Näinkin voi oppia ja erehtyä arvioidessaan

 • Mitä opiskelija odottaa arvioinnilta?

 • Tekijät

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn