Instructor

Marjatta Myllylä Os Keskuoja

TAOKK:n 2014-2015 opettajaopiskelija Educas-ryhmän laatima MOOC-kurssi: Harri Rytkönen, Jenni Tyynelä, Jaana Uusitalo, Inkeri Viskari, Anna Vuorenmaa

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Oppimaan ohjaaminen ja oppiminen-kurssi

 

MOOC (Massive Open Online Course) on 1 op:n verkossa toteutuva kurssi, joka voidaan hyväksilukea TAOKin opettajaopinnoissa. Tarkempia tietoja saat Heidi Lehtoselta tai Marjatta Myllylältä

etunimi.sukunimi@tamk.fi

Kurssin laadunarviointi on tehty TAOKissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppimistavoitteet

Tämän kurssin käytyäsi

  • tiedät miten opiskella itseohjautuvasti
  • olet kehittänyt oppimisvalmiuksiasi
  • ymmärrät oppimisen merkityksen osana omaa kasvuasi
  • ymmärrät tietojen merkityksen sosiaalisessa ympäristössäsi
  • olet oppinut tutkivan työotteen eli olet osallistunut käsiteltävien ongelmien määrittelyyn, niihin tarttumiseen ja niiden ratkaisemiseen

Opiskelijana tuotat myös itse tietoa ja vaikutat sisältöjen valintaan. Oppijana et vain passiivisesti omaksu tietoa, vaan pääset vaikuttamaan ongelman asetteluihin ja tuottamaan itsekin tietoa.

 

Resurssit

Opiskelijana resurssejasi ovat
hyvä tiedonsiirtoyhteys, mikrofoni ja web-kamera
tai älypuhelin tai tablettitietokone.

Verkkokurssin pohjana on Eliademy.  Tiedonsäilytykseen ja -välitykseen ovat keskustelualueet.

 

Arviointiperusteet

Keskeistä on oma  kokemuksellisuutesi ja siihen liittyvä reflektointisi, oman sekä muiden toiminnan arviointi. Arvioinnissa ei etsitä ongelmia vaan vahvuuksia. Osallistavassa arvioinnissa sinua herätellään oman oppimisesi seuraamiseen ja säätelyyn. Arviointi on vastavuoroinen dialogi. Ohjaaja on avuksi itsearvioinnissasi, palautteen antajana ja tavoitteiden asettamisen tukijana. Hyödynnä myös vertaisarviointia. Anna ja saa palautetta muilta!

 

Keskustelualueet

Oppiminen on aktiivista sosiaalista toimintaa. Oppijana ymmärrät oppimisen merkityksen osana omaa kasvuasi ja tietojen merkityksen sosiaalisessa ympäristössäsi. Osallistu aktiivisesti keskuteluihin.

Listaa pahimmat aikavarkaasi ja kommentoi muiden tekstejä. Pahimmat aikavarkaasi

Kerro omista oppimistyyleistäsi ja kommentoi muiden tekstejä. Oppimistyylit

Kerro mitkä ovat työskentelyäsi tehostavat asiat ja kommentoi muiden tekstejä. Työskentelyäni tehostavat asiat

Kirjoita muutamalla lauseella, mitä sinun mielestäsi reflektointi tarkoittaa. Mieti myös, tarvitaanko sitä sinun tulevalla alallasi. Reflektointi
 

Kurssin wiki.
https://oppijanoppimaanoppiminen.wikispaces.com/

alla esimerkkisivu wikistä:

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn