Opintosuunnitelmia harrastajateattereiden ohjaajakursseille

Instructor

Timo Tervo

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kasvatuksen taidetta teatteritoiminnan ohjaajille

Harrastajateatteritoiminnan ohjaaminen on kautta aikojen ollut vertaisoppimista parhaimmillaan. Niin tänäänkin. Siitäkin huolimatta, että ammattimaisesti ohjatut näyttämöproduktiot ovat arkea myös suuressa osassa harrastajateattereita. Olivatpa ohjaajan ja ohjauksen tyylit ja tavat millaisia tahansa, teatteriharrastus on ennen kaikkea ryhmätoimintaa: ryhmässä ja ryhmänä kasvamista  ja oppimista. Taiteellisten tavoitteiden lisäksi teatterin tekeminen on  arkitodellisuutta, jossa tarvitaan ryhmän ylläpitoon ja ohjaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Sellaisia pedagogisia perusasioita, joiden huomiotta jättäminen saattaa nopeastikin kariuttaa ryhmän toimintaedellytykset, ja joiden tiedostava oppiminen valaisee tietä myös taiteellisesti hyvään lopputulokseen.

Tämä aineistokokonaisuus tarjoaa eväitä ohjaajakoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn