Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opettamisesta ja ohjaamisesta (2 op)

Instructor

Susanna Haapasalmi

Reviews (1)

Olli Häkkinen

Overview

Olet löytänyt mahdollisuuden oppia MOOCissa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opettamista ja ohjaamista. Nyt olet aivan uudenlaisssa oppimisympäristössä, joka on enemmän kuin monologi-, dialogi- tai trialogioppimista. Sinä voit itse osaltasi vaikuttaa oppimisesi suuntaan täällä olevien tehtävien avulla.

Voit syventää tietämystäsi ja harjaantua taidoissasi. Kurssi tarjoaa reppuusi hyviä vinkkejä ja paljon tietoa, mitä voit matkasi varrella syventää, hioa ja pureskella aina uudelleen.

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Kurssin tavoitteet

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa työskennellessään opettajaopiskelija osaa

  • suunnitella ja toteuttaa opetusta erilaisissa oppimisympäristöissä

  • arvioida ja kehittää opetukseen ja ohjaukseen liittyviä käytäntöjä ja menetelmiä

  • tunnistaa ja hyödyntää vaihtoehtoisia osaamisen osoittamisen tapoja arvioidessaan opiskelijan osaamista ja oppimista                                                                                   
  • toimia opiskelijan syrjäytymistä ehkäisevällä tavalla osana moniammatillista verkostoa 
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opetus- ja ohjaamistyössä oppilaitoksen inklusiivista toimintaa edistäen      

                                                                                                                    (Kuva: Susanna Haapasalmi)      

                                                                                                                                                                                                                                      

Ohjeita kurssin osallistujalle

Voit opiskella kurssin kokonaisuudessa itsenäisesti verkossa työskennellen sekä tehtäviä tehden. Kurssi on rakennettu viiteen eri osa-alueeseen. Jokaiseen alueeseen sisältyy tehtävä, joten voit tehdä tehtävän opiskeltuasi osa-alueen. Tehtävät löydät omalta välilehdeltä ja ne ovat numeroitu osa-alueiden mukaisesti. Kurssin tehtävien palautusalustana toimii sinun oma blogisi jonne annat kurssin vetäjälle oikeudet tulla tarkastelemaan tuotoksiasi. Näin työskentelemällä pyrit kohti monimuotoista ja moniulotteista oppimisprosessia. Tarkoituksena on saada sinut kiinnostumaan aiheesta paikasta ja ajasta riippumatta. Tutustumalla sisältöön, suorittamalla tehtäviä ja reflektoimalla omaa oppimistasi olet päässyt maaliin!

 

Kurssin arviointi

Arviointi tapahtuu itsearvioinnin kautta. Arviointisi ei kohdistu vain lopputulokseen (opitun arviointia), vaan arviointiosion kysymykset ohjaavat sinua arvioimaan koko prosessia. Arviointi on osa oppimista ja sen tehtävänä on ohjata sinua kohti tulevaisuutta (arviointi oppimisen tukena). Opinnot hyväksiluetaan TAOKissa.

 

Lisätietoa kurssista antavat

Marjatta Myllylä, marjatta.myllyla@tamk.fi

Heidi Lehtonen, heidi.lehtonen@tamk.fi

 

JA NYT OPISKELEMAAN.....

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Ohjaaja: Marjatta Myllylä

Tekijät: Susanna Haapasalmi, Krista Kiuru, Minna Koskenranta, Nina Palomäki, Pirkko Pehkonen, Elina Toivonen, Eija Virtanen

 

(Kuva:Flickr)

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn