Instructor

Visa Tuominen

Lehtori

Ks. tarkemmin LinkedInin julkinen profiili (linkki yllä, in)

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssin tavoitteet: Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2) -kurssi täydentää opiskelijoiden tietämystä ammatinvalinnasta, urasuunnittelusta ja koulutusvaihtoehdoista ja työelämästä, sekä selkiyttää kuvaa omista jatko-opinnoista.

OP2  on kurssi, jonka sisältöön opiskelijat vaikuttavat.
Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja opintomatkana, joka tänä vuonna suuntautuu Jyväskylään ja Tampereelle, jonka ohjelma löytyy vasemmasta palkista.

Kurssi suoritetaan useimmiten toisena opiskeluvuonna. Suoritustapana on aktiivinen osallistuminen. 
Arviointi: hyväksytty-täydennettävä-hylätty. 

Antoisaa kurssia,
Visa, Kati ja Riikka

 

 

Course content

  • 1. tapaamiskerta

  • 2. tapaamiskerta

  • 3. tapaamiskerta

  • 4. tapaamiskerta

  • 5. tapaamiskerta

  • Ajankohtaisaiheita

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn