Instructor

Pirita Nurmi

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tämän Eliademy-kurssin tarkoituksena on jakaa materiaalia ja työkaluja tieto- ja viestintätekniikan tuomisesta opetukseen ja opettajan työhön.

 

Pohtimiamme ydinkysymyksiä kurssia kootessamme olivat:

  1. Mitä ovat keskeiset pedagogiset ratkaisut omalla koulutusalalla ja miten niitä tulisi kehittää?
  2. Miten pedagoginen ratkaisu ja opiskelijoiden monenlaisuus vaikuttaa tavoitteiden asetteluun, menetelmien ja sisältöjen valintaan ja arviointiin?
  3. Minkälaisia mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologia ja sosiaalinen media tarjoavat opettajan työhön?

 

Kuten sanottu, omat opetusalamme (tietotekniikka ja liikunta) ovat toki lähtökohtina valitsemiimme työkaluihin mutta olemme työkalujen käytettävyydessä pyrkineet ajattelemaan omia opetusalojamme laajemmin. Olemme halunneet keskittyä ilmaissovelluksiin tai hyvin halpoihin työkaluihin, jotka palvelevat mahdollisimman monia opetusaloja ja eri-ikäisten opiskelijoiden oppimista.

 

Tervetuloa oppimaan!

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn