Instructor

Kirsi Haapa-aho

Insinööri ympäristöteknologia (yAMK) AmO

Olen työskennellyt kaavoituspäällikkönä Ähtärin kaupungilla vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen toimin ympäristönsuojelusihteeri-maanmittausteknikkona seitsemän vuotta ja maanmittauteknikkona kolme vuotta. Harrastuksiini kuuluu jalkapallo, laskettelu, jooga, ratsastus sekä yleensä liikunta ja tietysti opiskelu.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Oman maan arvon selvittäminen ja kehittämisen keinot -työpajaillan itseopiskelumateriaali

 

Oman maan arvon selvittämisen työpajailta biotalouden näkökulmasta järjesttiin Ähtärin Tuomarniemellä 25.8.2016. Tilaisuus oli tarkoitettu biotalousalan yrittäjille tai muuten oman maan arvosta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Biotalouskillan yhteydessä ja Etelä-Pohjanmaan Maakuntakorkeakoulun järjestämässä tilaisuudessa tuotiin esille uusia keinoja ja näkökulmia selvittää oman maan arvoa. Tilaisuudessa aihepiiriin syvennyttiin konkreettisen työpajatoiminnan kautta.

  • Mitä mahdollisuuksia biotalous voi antaa oman maan maankäytölle?
  • Voidaanko oman maan maankäytölliset esteet kääntää mahdollisuuksiksi ja luoda uutta innovatiivista osaamista alueelle?

 

Työpajan materiaalia on koottu tähän Oman maan arvon- opintokokonaisuuteen. Työpajan jälkeen voi työpaja-aineistoon palata tätä kautta ja selvittää SWOT- analyysiä käyttämällä oman maa-alueen ulkoiset mahdollisuudet ja uhat sekä sisäiset vahvuuhet ja heikkoudet. Näin selkeytyy maalle käytettävä strategia ja  tulevaisuuden kuva.

 

Itseopiskelun eteneminen:

  1. Aloita itseopiskelu luennosta
  2. Valitse itseä kiinnostava -maa-alue ja selvitä sen maankäytölliset (mm. kaavoitus, suojelu-, luonto- ja kulttuuriarvot) reunaehdot kunnasta
  3. Laadi valitsemastasi maa-alueesta SWOT- analyysi. Toteuta SWOT- analyysin purkaminen annetuilla kysymyksillä

 

Lopuksi laadi yhteenveto saadusta aineistosta ja palauta se otsakkeen tehtäväalueelle.

 

 

 

 

Course content

  • 1. Luento

  • 2. Valitse itseäsi kiinnostava alue

  • 3. Laadi alueestasi SWOT- analyysi sekä pura se

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn