Instructor

Miia Karhu

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

  • Opettaja-Pöyrööt osaavat nyt toteuttaa sähköisen ympäristön ja hyödyntää sitä ohjaavassa opettamisessa.
  • Olemme kiinnittäneet erityishuomiota, että osallistujat kehittyisivät osaamisessaan integroituneeseen suuntaan.
  • Tulevaisuudessa opettajan on pystyttävä laajentamaan oppimisympäristöään luokkatilasta. Suuntaamme katseemme kohti tulevaa ja näemme teknologian nyt vahvasti hyvänä opetusmetodina yksistään tai yhdessä muiden pedagogisten ratkaisujen kanssa.
  • Otamme huomioon osallistujien yksilöllisyyden, erit oppimistavat, ohjaavan opettamisen keinot sekä esittelemme oppimisen strategiat ja oppimisen sosiaalisen teorian tukena oppimiselle sähköisessä ympäristössä.

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn