Instructor

Marko Haavikko

Reviews (1)

Jussi-Pekka Arkkola

Overview

Opiskelija osoittaa osaamisensa valmistamalla piirustuksen mukaisen hitsaus- ja levytyötä sisältävät tuotteet, tuotteen osan tai kokoonpanon levy-, mateteriaalista.

Työssä käytettäviä liitosmenetelmiä mm. ovat liimaaminen, juottaminen ja hitsaaminen.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn