Instructor

E-Academy

Reviews (1)

Ivan Andrijasevic

Overview

Opis kursa:

Kurs uvodi polaznike u rad sa Windows  operativnim sistemom kroz 11 lekcija. Polaznici su posle ovog kursa pripremljeni da rukuju računarima na kojima je instaliran  Windows 7/8/10.

Cilj kursa:

Kurs prikazuje Windows  operativni sistem i njegove najbitnije i najkorišćenije komponente. Bavi se razlikom i novitetima u odnosu na Windows  operativni sistem. Sam cilj kursa je da polaznike upozna sa novim korisničkim okruženjem koje donosi Windows , i da ih uvede u srž operativnog sistema i servisa koji se na njemu mogu koristiti.

Sadržaj kursa:

1. Povezivanje računara sa mrežom

2. Microsoft nalozi

3. Početni ekran

4. Radna površina

5. Navigacija na računaru

6. Pretraga, deljenje, štampanje i još toga

7. Aplikacije

8. E-pošta

9. Pregledanje weba

10. Personalizacija računara

11. OneDrive

 

*Nakon završenog kursa dobija se sertifikat

** Pošto su Windows operativni sistemi  slični na sertifikatu će pisati i Win.7/8/10

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/features

Course content

 • 1. Povezivanje računara sa mrežom

 • 2. Microsoft nalozi

 • 3. Početni ekran

 • 4. Radna površina

 • 5. Navigacija na računaru

 • 6. Pretraga, deljenje, štampanje i još toga

 • 7. Aplikacije

 • 8. E-pošta

 • 9. Pregledanje weba

 • 10. Personalizacija računara

 • 11. OneDrive

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn