Об'єктно-орієнтоване програмування (курсова робота)

Instructor

Олександр Ройко

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Об’єктно-орієнтований підхід — основна методологія сучасного програмування. Вона може бути основою побудови програмних систем будь-якого рівня складності і для будь-якої предметної області. Оволодіння основами об’єктно-орієнтованої методології не тільки збільшує суму знань та вмінь з програмування, але також  формує принципово новий спосіб мислення, необхідний на етапах аналізу, проектування і програмування сучасних складних програмних систем. Тому дисципліна „Об’єктно-орієнтоване програмування” є необхідною складовою частиною підготовки спеціалістів з напряму 5.05010301 Програмна інженерія.

Метою викладання дисципліни є формування знань, вмінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів об’єктно-орієнтованого програмування та  об’єктно-орієнтованого проектування програмного забезпечення.

Основні задачі дисципліни — ознайомити студентів з ефективними методами об’єктно-орієнтованого проектування, аналізу та програмування, а також існуючим інструментарієм створення складних програмних систем для різноманітних предметних областей, сформувати навички об’єктно-орієнтованого програмування на мові С++ та користування стандартними бібліотеками класів.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn