Instructor

Michelle Romero Østbø

CEO /daglig leder

A lifelong learner & aspiring visionary entrepreneur. Filipino-Norwegian who’s passionate about education, personal development & cultural integration. Vision: Create strategies & tools to enhance learning, and thereby create sustainable & profitable businesses that bring positive impact to their communities. Making learning simple, effective & inspiring in our globalized society, has never been more important, challenging & inspiring. Values: - Learning - Motivation - Innovation

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Hei deltakere i norskkurs B1-A!

 

På denne kursmappen:

Her vil dere finne informasjon angående kurset. Noen hjemmesider er også tilgjengelige her. Hjemmesidene kan dere bruke for å øke forståelsen og innsikten i det norske språket.

 

Pensum:

På dette kurset skal vi jobbe med kapittel 1 til kapittel 7 på Stein på Stein tekstboka.

Resten av kapitlene skal dere fortsette å jobbe med på det etterfølgende kurset B1-b.

 

Kursbeskrivelse

Kursbeskrivelse fra Folkeuniversitetet i Stavanger

 

Europarådets nivåskala for språk

Europarådets nivåskala for språk er et felles europeisk rammeverk som brukes for å beskrive hvilke kunnskaper og ferdigheter som er målet for hvert nivå. Nivåskalaen består av totalt seks nivåer:

 
Nivå B1 -  Mellomnivå 
 
Lytteforståelse Jeg kan forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid. Jeg kan forstå hovedinnholdet i mange radio- og TV-programmer om aktuelle saker eller om emner som er av personlig eller faglig interesse for meg, når det snakkes relativt langsomt og tydelig.
Leseforståelse Jeg kan forstå tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk eller vanlige ord knyttet til arbeidet mitt. Jeg kan forstå personlige brev med beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker.
Føre en samtale Jeg kan klare meg språklig i de fleste situasjoner som kan oppstå når jeg reiser i et område der språket snakkes. Jeg kan uforberedt delta i samtaler om kjente emner, emner av personlig interesse eller som er viktige i dagliglivet (f.eks. familie, hobby, arbeid, reise, aktuelle hendelser).
Uttrykke seg muntlig Jeg kan gi en enkel, sammenhengende fremstilling av hendelser, erfaringer, drømmer, håp og planer. Jeg kan kort forklare og begrunne mine meninger og planer. Jeg kan fortelle en historie eller gjenfortelle handlingen i en bok eller en film og beskrive reaksjonene mine.
Skriftlig Jeg kan skrive en enkel og sammenhengende tekst om dagligdagse emner eller om emner som berører meg personlig. Jeg kan skrive personlige brev og beskrive opplevelser og inntrykk.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn