Neuro101: Wprowadzenie do neurofizjologii komórkowej

Instructor

Kamil Aftyka

Reviews (1)

Jan Kowalski

Overview

Kurs ten stanowi wprowadzenie do komórkowych podstaw działania układu nerwowego. Docelowo jest adresowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół średnich, ale może też zainteresować studentów pierwszych lat kierunków: medycyna, biologia czy biologia medyczna oraz po prostu wszystkich chcących dowiedzieć się zarówno o podstawach, jak i o najnowszych odkryciach z zakresu neurobiologii.

Podejmowane przez nas tematy obejmą dwa duże działy - jeden dotyczący budowy i funkcjonowania pojedynczego neuronu, a drugi komunikacji między neuronami. Każdy z działów zakończony jest tzw. Problem Setem, czyli zbiorem 10-30 zadań problemowych, skłaniającym do wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych przykładach.

Logistyka:

07.01.2015 - Oficjalny start kursu//Publikacja pierwszego działu kursu//Publikacja pierwszego testu.

28.01.2015 - Deadline na rozwiązanie pierwszego testu.

04.02.2015 - Publikacja drugiego działu kursu//Publikacja drugiego testu

25.02.2015 - Deadline na rozwiązanie drugiego testu.

Po 25.02.2015 dostęp do wszystkich materiałów wciąż będzie możliwy, ale nie będzie możliwości uzyskania certyfikatu. Dla osób, które ukończą kurs, udostępniony zostanie autorski e-podręcznik, obejmujący swoim zakresem wszystkie tematy omówione w kursie.

Ocenianie:

30% oceny - Problem Set #1

70% oceny - Problem Set #2

Minimalna ocena wymagana do zdania kursu: 50%

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn