Muutosresilienssi-valmennus Fujitsu Finland Oy

Instructor

Hanna Puharinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kun havaintomme ympäristöstä vastaavat ennakko-oletuksia, aivot toimivat leppoisissa tunnelmissa. Näin ei usein kuitenkaan jatku kovin kauan, vaan jokin havainnoissamme on ristiriidassa odotusten kanssa: tapahtuu äkillinen, merkittävä muutos ja elimistö menee stressitilaan. Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää. Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa. Vaativassakin muutostilanteessa resilientin henkilön toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä. Kyky sopeutua nopeasti muutostilanteeseen vähin vaurioin perustuu seitsemään osatekijään.

Valmennuksen aluksi osallistujille tehdään resilienssikartoitus, jonka avulla selvitetään omat vahvuudet ja heikkoudet. Heikkouksia lähdetään kehittämään valmentajan ja oman ohjelman avulla. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen, tilanteeseen mukautuva ja joustava toimintatapa. Valmennuksen lopputuloksena aivot muuttuvat ja se tuntuu joltakin.

Valmentajanne Ville Ojanen on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi. Hänellä on vuosien kokemus paitsi valmentajana ja coachina, myös työstä esimiehenä ja johtotehtävissä liike-elämän palveluksessa. Ojanen seuraa tiiviisti uusinta tutkimustietoa ja soveltaa sitä työssään.

Valmennuksen eteneminen:

1. Resilienssikyselyn täyttäminen, deadline 13.5. (ohjeet kutsupostissa)

2. Tee kohdasta Tasks tehtävä "Ennen ensimmäistä valmennustilaisuutta"

3. Ensimmäinen valmennustilaisuus 15.5. klo 13-16 (Fujitsu, Valimo, nh 1340)

4. Tee kohdasta Tasks tehtävä "Ennen toista valmennustilaisuutta"

5. Toinen valmennustilaisuus 27.5. klo 9-11 (Fujitsu, Valimo, nh 1340)

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn