Instructor

Aet Mikli

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Koolituse edukalt läbinu:

1. kirjutab kuulmise järgi ühehäälse diktaadi kuni kahe võtmemärgiga helistikus

2. valib õiged etteantud helistiku võtmemärgid

3. määrab kuulmise järgi taktimõõdu ja taktide arvu

4. tunneb ära ja nimetab helikõrgused ja rütmivältused

5. paneb need õigesti kirja. 

Sisu: Noodikiri viiuli- ja bassivõtmes; rütmivältused; helistikud kuni 4 võtmemärgini (bemollid ja dieesid); akorditüübid ja  -pöörded; harmoonilised funktsioonid; helinäidete noodistamine ehk diktaadi kirjutamine.

Course content

  • RÜTMIÕPETUS

  • NOODIÕPETUS

  • HELISTIKUD

  • DIKTAAT

  • PRIMA VISTA

  • HARMOONIA

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn