Motivácia v práci s dobrovoľníkmi FSE

Instructor

Ján Mihálik

Pracuje ako konzultant pre riadenie zmeny a knowledge management u Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia. Počas štúdia sociálnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave sa špecializoval najmä na riadenie neziskových organizácií. V roku 2003 úspešne absolvoval dvojročný postgraduálny kurz Prax sociálneho rozvoja na London Metropolitan University, UK. V rokoch 2000-2012 pôsobil ako konzultant a tréner PDCS, o.z. V súčasnosti sa odborne orientuje na témy riadenia neziskových organizácií, rozvojovej spolupráce a transformácie konfliktov zvlášť v medzináboženskom kontexte. Má rozsiahlu skúsenosť v práci s organizáciami neziskového a verejného sektora v strednej a juho-východnej Európe. Je spoluautorom viacerých kníh, napr.: • Fundraising bez hraníc: Získavanie darcov pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc • Peacework: Práca pre mier ako aj autorom a spoluautorom článkov, štúdií a evaluácií.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurz Motivácia v práci s dobrovoľníkmi je určený pre strážkyne a roverov FSE, ktorí/é sa zapájajú do služby na rôznych zodpovedných pozíciách.

Preskúmame v ňom niekoľko prakticky využiteľných konceptov motivácie ľudí. Zamyslíme sa nad tým, ako nám môžu pomôcť zlepšiť prácu vo FSE. Verím, že to bude zábava :)

Pôvodne bol kurz "otestovaný" na členkách a členoch výkonnej rady v roku 2014. Vtedy sme ho prechádzali spoločne ako skupina a pravidelne sme k nemu diskutovali. Teraz - nakoľko sa dalo - sme ho prispôsobili tak, aby si ho každý/á mohol urobiť svojím vlastným tempom a samostatne. Kurz (a jeho diskusné fórum) je viditeľný a prístupný výlučne pre okruh strážkyň a roverov FSE určených výkonnou radou.

A ešte technické upozornenie: kvalita zvuku videonahrávok je nastavená na sluchátka (cez reproduktory bude zvuk slabý).

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn