ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA (AGAO0108)

Instructor

Francina Carrió

Sóc Enginyera Tècnica Agrícola. Des de sempre m'ha agradat el món de l'agricultura i la jardineria però també el món de l'ensenyança. Per això, em dedico a la formació de Certificats perquè és una manera molt pràctica de poder dedicar-me a les dues meves passions: l'ensenyança i el món verd (diguem-ho així).

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

S'aprofiten molts dels recursos procedents de la terra com ara aigua, sòl, plantes,...i és per aquest motiu que és important sabre com funcionen, quines són les seves propietats i així podem afavorir al seu manteniment, treure'n un benefici de la manera més respectuosa i adequada però alhora ajudar a la seva conservació i crear consciència de l'entorn en que vivim.

 

El curs va dirigit a totes aquelles persones interessades en l'àrea de jardineria i/o el camp agrícola, així com jardiners i pagesos que vulguin adquirir nous coneixements.  Al curs es poden inscriure dones o homes a partir de 16 anys.

 

No és indispensable que tinguin coneixements en la matèria, però facilitaria el desenvolupament del curs si es tingués uns coneixements assolits o previs; així com també s'hauria i es recomana tenir uns coneixements bàsics d'ofimàtica, ja que pel desenvolupament d'alguns continguts teòrics s'utilitzaran ordinadors i internet (TICS), ja que el curs es desenvoluparà mitjançant un blending-learning.

 

Les sortides professionals o  llocs de treball relacionades amb el certificat són peó de viver, agrícola o jardiner i també peó de centre de jardineria.

Aquest certificat s'ubica en el sector agrari, dins del subsector de jardineria.

 

 

Esper vorer-vos al curs i gaudim junts d'aquesta experiència.

Coordinadora Francina Carrió

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn