Mielialan hoitaminen - psykoedukaation näkökulma

Instructor

Seija Suomela

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Olen toiminut yli kaksi vuosikymmentä psykiatrisena sairaanhoitajana pääasiassa Helsingin seudun kunnallisen puolen psykiatrian alaan erikoistuneissa toimipisteissä. Sairaanhoitajaksi valmistuin ”vanhanaikaisesti” kahden ja puolen vuoden opistotutkinnon suoritettuani vuonna 1989. Tutustuttuani päihdepuolella riippuvuusongelmiin alkaen vuonna 1991 katkaisuhoito-osastolla lähdin erikoistumaan mielenterveysongelmien- ja sairauksien hoitotyöhön Savonlinnan terveydenhoito-oppilaitokseen vuonna 1993. Terveydenhoitaja- sairaanhoitaja amk-tutkinnon suoritin vuonna 2005 Vantaan Laureassa. Psykiatrisen hoitotyön alan tehtäviin hakeuduin vuonna 2005 ja vakituinen työsuhteeni tätä kirjoittaessani vuonna 2016 on edelleen psykiatrisena sairaanhoitajana Helsingin kaupungin palveluksessa. Sosiaali- ja terveysalan ammattiopettajakoulutuksen aloitin Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 2015. Joulukuussa 2016 tavoitteenani on valmistua terveysalalle ammattiopettajaksi.

Tämä itseohjautuvaan opiskeluun perustuva oppikurssi on ammattiopettajan opintoihini sisältyvä kehittämistyö, jonka johdolla tutustutaan mielialan hoitamisen perusteisiin koulutuksellisesta, psykoedukatiivisesta näkökulmasta. Kurssilla painottuu kognitiivinen psykoterapia ja siihen perustuvat näkökulmat. Kurssin aihe sisältyy vahvasti oman ammattialani substanssiin, mielialaongelmien hoitamiseen keskittyneeseen terveyden- ja sairaanhoitotyöhön, joihin olen työssäni perehtynyt erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tällä kurssilla mielialan hoitotaidot käsittelevät myös jokapäiväisen ja normaaliksi määritellyn mielialan hoitamisen menetelmiä. Kurssi on näkemykseltään laaja-alainen ja lähtökohtaisesti kaikille suositeltava. Olen havainnut, miten tieto ja sen uusintaminen ovat kiinteästi yhteydessä tunne-elämään, kuten motivaatioon. Hoitaminen ja siihen motivoituminen sisältävät uuden oppimista, jatkuvaa valppautta ja muistamista. Ennen kuin tieto muuttuu taidoksi, tarvitaan runsaasti toistoa ja kertaamista. Tarvitaan hiljentymistä aiheen äärelle, oivalluksia ja sisäistymisen tunteita. On helppoa opiskella lukemalla nopeasti rivi toisensa jälkeen ja todeta, että tietää jo kaiken, mistä tässä puhutaan. Tunnetaitojen osaaminen ei ole sama asia kuin muistaminen ja tietäminen. Tiedon muuttumista taidoksi edeltää yleensä jonkinlainen syvempi kosketus, oivallus, johon liittyy asioiden näkeminen toisella tavoin kuin aiemmin.

Kurssi sisältää lopuksi luennon ja diat, joissa on tiivistelmä psykoedukaatiosta. Tiedollisen osuuden päätteeksi on muutamia avoimia kysymyksiä ja monivalintatehtäviä, jotka jättävät sinut pohtimaan tiedon ja koulutuksen merkitystä itsehoitotaitojen oppimisessa. Tämän kurssin tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta siitä, että hoitotaidot ovat opittavissa ja tiedon tuella voidaan oppia toimimaan kriittisesti laajassa asiantuntijaverkostossa. Kurssi soveltuu erityisesti mielenterveysalalle suuntautuville, kuntoutujille, opiskelijoille tai alalla toimivien näkökulman laajentamiseen. Tavoitteena on haastaa kurssilainen tiedon rakenteluun.

 

"Ihminen, joka on liian vanha oppimaan, on todennäköisesti ollut aina liian vanha oppimaan".

Minnie Haskins   Lähde: Hyvejohtajuus.fi. Viitattu 26.9.2016.

                                                                                                                        

Mielenkiintoisia lukuhetkiä opintojen parissa!

Toivovat

Seija ja Minni

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn