Merivälja kooli 7. klassi GEOGRAAFIA

Instructor

Kadri Saluri

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tere!
Käesolev kursus on mõeldud 7. klassi õpilasele. Kursuse peamine eesmärk on muuta kodused tööd paberivabaks. Kursus lõpeb kevadel (mais). Jooksvad hinded antakse 100% suhtes, võimaldades igal õpilasel hinne kooli hindamisjuhendi abil ise tuletada. Kõik valikvastustega küsimused võivad omada (aga ei pruugi) mitut õiget vastust, st valides ükskõik millise teise kombinatsiooni kui täielikult korrektse, on kogu küsimus valesti vastatud.

 

Jaksu ja raugematut huvi!

õpetaja Kadri

Course content

  • Kaardiõpetus

  • Geoloogia

  • Pinnamood

  • Rahvastik

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn