Merivälja Kooli 5. klassi LOODUSÕPETUS

Instructor

Kadri Saluri

Reviews (14)

Annemari Arendi
Martin Tobbi
Annemari Arendi
Randel-Erik Evestus
Arvutis on lahe koduseid töid teha.

Overview

Tere!

Käesolev kursus on mõeldud 5. klassi õpilasele. Kursuse peamine eesmärk on muuta kodused tööd paberivabaks. Kursus lõpeb kevadel (mais). Jooksvad hinded antakse 100% suhtes, võimaldades igal õpilasel hinne kooli hindamisjuhendi abil ise tuletada. Kõik valikvastustega küsimused võivad omada (aga ei pruugi) mitut õiget vastust, st valides ükskõik millise teise kombinatsiooni kui täielikult korrektse, on kogu küsimus valesti vastatud.

 

Jaksu ja raugematut huvi!

õpetaja Kadri

Course content

  • VESI KUI ELUKESKKOND

  • Eesti kaart

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn