МЕРЕЖЕВИЙ УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ Й ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС

Instructor

Олена Бондаренко

вчитель інформатики

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Цілі вивчення теми

Успішне вивчення навчального матеріалу дозволить:

Знати можливості застосування мережевих учбово-методичних й інформаційних комплексів (МНМК) у навчальному процесі, сутність і структуру МНМК як моделі мережевого навчання.

Мати уявлення про етапи проектування мережевих навчальних курсів, про сценарії проведення навчальних занять у мережі Інтернет.

Володіти ключовими поняттями: контент, мережевий курс, мережевий учбово-методичний й інформаційний комплекс (МНМК), учбово-методичний комплекс (УМК)

Методичні рекомендації з вивчення навчального матеріалу

Ознайомтесь з складом учбово-методичного комплексу, використовуваного при реалізації освітніх програм із застосуванням дистанційних технологій. При вивченні цього питання необхідно враховувати, що основне призначення учбово-методичних комплексів - дидактичне забезпечення навчального процесу в системі відкритого навчання незалежно від розмаїтості технологій і специфіки навчальних курсів. Проаналізуйте склад навчального посібника й посібника із самостійного вивчення курсу, виділіть елементи, використання яких Вам, можливо, не зрозуміло. Спробуйте скласти структуру Вашого навчального курсу, користуючись запропонованими рекомендаціями.

Зверніть увагу на засоби навчання, що застосовуються в навчальному процесі системи відкритої освіти. Визначте специфіку засобів навчання (підручники, навчальні посібники) в ІОС відкритої освіти. Спробуйте визначити, які засоби можна застосувати при вивченні вашого предмету. Доцільно підготувати ці висновки для обговорення на методоб‘єднанні.

Проаналізуйте переваги, які має сучасне інформаційно-освітнє середовище в порівнянні із класичним освітнім середовищем, у першу чергу, стосовно до мережевих курсів. Як Ви розумієте ці переваги? Далі розгляньте безпосередньо сутність мережевого курсу, його переваги й недоліки. Порівняйте структуру мережевого курсу зі структурою учбово-методичного комплексу. При розробці мережевих курсів спільно з фахівцями з інформаційних технологій провідна роль також належить викладачеві. Зверніть увагу на рекомендації з дотримання загальноприйнятих правил навігації по навчальному матеріалі будь-якого курсу.

При вивченні матеріалів блоку "Структура й характеристики мережевого учбово-методичного й інформаційного комплексу" у першу чергу треба зрозуміти, чим відрізняються поняття мережевого навчального курсу й мережевого учбово-методичного інформаційного комплексу (МНМК) як інтерактивного комплексу дидактичного, програмного й технічного забезпечення мережевої форми навчання. Розгляньте структуру МНМК і функції його основних блоків.

Course content

  • Поняття й типова структура мережевого курсу

  • Структура та характеристики електронного навчально-методичного комплексу

  • Засоби навчання у відкритій освіті

  • Дидактична характеристика засобів навчання, які специфічні для системи відкритої освіти

  • Висновки

  • Практикум

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn