Instructor

Maja Bašić

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

6 ECTS bodova
4. godina/VII. semestar
30 sati predavanja + 30 sati seminara

NASTAVNI CILJEVI
Stječu se komercijalna i druga stručna znanja i kompetencije za obavljanje klasičnih poslova vanjske trgovine, suvremenijih oblika međunarodne razmjene, pratećih uslužnih djelatnosti (npr. u međunarodnom prijevozu i otpremništvu) kao i kompetencije za rad u gospodarskim komorama i nekim državnim institucijama (npr. carini, ministarstvu gospodarstva..).

PROGRAM PREDMETA

 1. Institucije, organizacije, integracije i sporazumi koji determiniraju međunarodno poslovanje poduzeća;
 2. Hrvatski sustav ekonomskih odnosa s inozemstvom;
 3. Specifičnosti poslovanje poduzeća na međunarodnom tržištu;
 4. Međunarodni trgovački običaji i pravila. Načini prodaje i specijalizirana tržišta u međunarodnom poslovanju;
 5. Izbor putova i načina izlaska na strana tržišta;
 6. Sudionici i tijek klasičnih i suvremenih oblika nastupa na inozemna tržišta.


LITERATURA
• Obavezna literatura:

- Matić, B. (2016.). Međunarodno poslovanje - institucije, pravila, strategije. Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb.

• Dodatna literatura: 
- Daniels, J.D. (2004.). International Business. Pearson & Prentice Hall.
- Cavusgil, S.T., Knight, G., i Riesenberger, J.F. (2008.). International Business: The New Realities. New Jersey, SAD: 
Pearson, drugo izdanje.

ISHODI UČENJA
Nakon uspješno odslušanog i položenog kolegija Međunarodno poslovanje, student će biti u mogućnosti:

 1. ostvariti efektivnu komunikaciju u pismenom i verbalnom obliku na temu međunarodnog poslovanja poduzeća, 
 2. razumjeti, analizirati i ocijeniti utjecaj globalne okoline, inozemnih institucija i sporazuma na međunarodno poslovanje poduzeća,
 3. objasniti hrvatski ekonomski sustav odnosa s inozemstvom (tečaj, porezi, carine, itd.),
 4. istražiti i kritički analizirati načine i rizike povezane s izlaskom poduzeća na strano tržište,
 5. definirati isprave i načine financiranja u međunarodnom poslovanju,
 6. odrediti cijene u međunarodnom poslovanju, te dobit poduzeća pri uvozu i izvozu.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn