Instructor

Mia Tarhanen

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Oppimistavoitteet             

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee matkailun globaalin viitekehyksen ja tietää matkailuun vaikuttavien olosuhteiden merkityksen liiketoiminnan näkökulmasta. Hän pystyy nimeämään matkailun tärkeimmät lähtö- ja kohdealueet sekä tuntee maailman matkailualueet ja niiden vetovoimatekijät. Opintojakson aikana opiskelija soveltaa matkailun maantieteellisiä malleja matkailusuunnittelussa teoriaa ja käytäntöä innovatiivisesti yhdistellen.   

*****

Tehtävät                             

- Tentti 70/100p 

- Matkailun trendit 10/100p, dl 29.9.

- Suomi matkailumaana 10/100p dl, 6.10.

- Keskustelu 5+5/100p:

a) Business-päivät -tapahtuma 5/100p
Kerro kaksi oivallusta liittyen bisnespäivät tapahtumaan. Oivallukset voivat liittyä mihin tahansa aihepiiriin - joko luentojen sisältöihin tai puhujiin, messuosastoihin tai vaikkapa business -pukeutumisen trendeihin. Muista perustella oivalluksesi, kirjoita asiallisen ammattimaisesti ja jos harrastat kritiikkiä, ole vastavuoroisesti myös rakentava.
Kirjoita myös yksi ehdotus siitä miten kehittäisit kyseistä tapahtumaa. 
Kirjoita150-200 sanaa. Dl 10.9.2013

b) Ajankohtaiskatsaus 5/100p. Linkitä omin sanoin kirjoitettu lyhyt tiivistelmä (150-200 sanaa) yhdestä kurssimme aihepiireihin liittyvästä uutisesta/ artikkelista/ tuotteesta/ innovaatiosta ko keskustelufoorumille.  Käy myös itse kommentoimassa kahta opiskelijakollegasi linkittämää uutista/ artikkelia (50-100 sanaa). Tehtävän dl su 15.9.2013 ja kommentointiosion ti 17.9. Valmistaudu myös keskustelemaan aiheesta luennolla  ke 18.9. ja mahdollisesti esittelemään uutisisesi.

 *****                                                                                                    

Arviointi           

arvosana alle 49p = hyl * 50-59p = 1 * 60-69 = 2 * 70-79 = 3 * 80-89 = 4 * 90-100 = 5

*****

Materiaalit

I Vuoristo, K-V & Vesterinen, N. (2009) Lumen ja suven maa. Suomen matkailumaantiede. WSOYpro. sivut 11-138

III Tuntityöskentelyn materiaali www.eliademy.com

IV Tilaa itsellesi seuraavat sähköiset Newsletterit sähköpostiisi (ei tenttiin)

*****

Läsnäolo                            

1x4 tunnin poissaolo sallittu

2x4 tunnin poissaolo laskee kurssiarvosanasi yhdellä numerolla

3x4 tunnin poissaolo hylkää kurssin

Poissaolon paikkaukset mahdollisia osallistumalla Helsingin Yliopiston soveltuville Generalia studia tai jonkun muun oppilaitoksen tai seminaarin luennoille. Opiskelija etsii itse sopivan ja ehdottaa opettajalle. 

Huom! Yhden poissaolon korvaamiseen sopii erinomaisesti myös alapalkista löytyvä kestävän matkailun seminaari Helmi liiketalousopistossa. Tätä seminaaria voi myös hyödyntää korvaamaan joko Matkailun trendit tai Suomi matkailumaana tehtävän. Tai jos aihe kiinnostaa niin kannattaa mennä muuten vaan kuulolle. 

Käyntiosoite
Helmi Liiketalousopisto
Latokartanontie 12
00700 HELSINKI

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn