Maa8-Juuri- ja logaritmifunktiot

Instructor

Kimmo Koivunoro

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
  • tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla
  • oppii yhdistetyn funktion derivoimisen
  • tutkii aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita.

Keskeiset sisällöt

  • juurifunktiot ja -yhtälöt
  • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
  • logaritmifunktiot ja -yhtälöt
  • yhdistetyn funktion derivaatta
  • käänteisfunktio
  • juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn