Maa6-Todennäköisyys ja tilastot

Instructor

Kimmo Koivunoro

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Maa6-Todennäköisyys ja tilastot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja, perehtyy kombinatorisiin menetelmiin, perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin, ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä sekä perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.

Keskeiset sisällöt

  • Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
  • Jakauman tunnusluvut
  • Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
  • Kombinatoriikka
  • Todennäköisyyksien laskusäännöt
  • Diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
  • Diskreetin jakauman odotusarvo
  • Normaalijakauma

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn