Instructor

tero lemmetty

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tämä sähköinen materiaali sisältää lisämateriaalia liittyen lukion syventävään kurssiin maa13. Tässä materiaalissa käsitellyt asiat eivät suoranaisesti liity kurssin oppimäärään, mutta ovat matematiikan jatko-opiskelua varten hyödyllisiä. Materiaaliin ilmestyy viikoittain aiheita, joihin liittyy tehtävä. Jokainen tehtävä palautetaan eliademyn kautta ja hyväksytysti suoritetusta tehtävästä saa 0.5p lisäpisteitä kurssin arvosteluun. Tehtäviin voit vastata, joko käyttämällä eliademyn omia tekstinmuokkauseditoria, erillisenä dokumenttina tai skannata kuvan vastaukseksi. Suositeltua olisi käyttää LaTeXilla tehtyjä vastauksia, mutta sen opettelu ei ole mitenkään vaadittua.

Toivon, että käytätte hyväksi sähköistä materiaalia hyväksenne ja saatte tästä mukavan lisän opiskeluunne

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn