Maa12-Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä

Instructor

Kimmo Koivunoro

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
· oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa,
· ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti,
· oppii tutkimaan polynomien jaollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät,
· oppii algoritmista ajattelua
· harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä
· oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.

Keskeiset sisällöt
· absoluuttinen ja suhteellinen virhe
· Newtonin menetelmä ja iterointi
· polynomien jakoalgoritmi
· polynomien jakoyhtälö
· muutosnopeus ja pinta-ala

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn