Luonteenvahvuusinterventio: "Vahvuuksista voimaa!"

Instructor

Kaisa Vuorinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

"Vahvuuksista voimaa!"

 • Tällä kurssilla toteutetaan "Vahvuuksista voimaa"- interventio espoolaisissa kouluissa syyslukukaudella 2015.
 • Kurssilla on osallistujia sekä ala- että yläkoulusta, luokaopettajia, aineenopettajia ja erityisluokanopettajia
 • Kurssi pohjaa positiivisen psykologiaan, tarkemmin positiiviseen pedagogiikkaan.
 • Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opettajat vahvuusperustaiseen opetukseen sekä antaa heille strukturoitu ohjelma vahvuusperustaiseen opetukseen.
 • Kurssin on suunnitellut Kaisa Vuorinen http://positiivinenpedagogiikka.info

 

Kurssin sisältö

Alkumittaus & VIA-mittari

 • Oppitunti 1: Mitä ovat luonteenvahvuudet?
 • Oppitunti 2: Minun ja meidän kaikkien supervoimat
 • Oppitunti 3: Itsesäätelykyky
 • Oppitunti 4: Myönteinen sisäinen puhe ja kasvun asenne
 • Oppitunti 5: Sinnikkyys
 • Oppitunti 6: Resilienssi eli toipumiskyky
 • Oppitunti 7: Kiitollisuus
 • Oppitunti 8: Rakkaus
 • Oppitunti 9: Myönteisten tunteiden voima
 • Oppitunti 10: Uteliaisuus
 • Oppitunti 11: Ystävällisyys
 • Oppitunti 12: Optimismi ja toiveikkuus
 • Oppitunti: 13: Sosiaalinen älykkyys
 • Oppitunti 14: Innokkuus
 • Oppitunti: 15: Vahvuudet- mitä olemme oppineet ja mitä jatkossa?

Loppumittaus

 

Opettajien koulutukset:

 • 24.8.2015 klo 15-18
 • syys-lokakuu
 • Palaute ja koonti marras-joulukuu

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn