Instructor

Antti Nyman

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ennen TET-jakson alkamista kannattaa suunnitella alustava TET-ohjelma, jolla varmistetaan työelämään tutustumiselle tavoitteiden saavuttaminen.

Yrityksissä on voitu nimetä TET-harjoittelijalle erityinen kummi eli TET-ohjaaja, jonka kanssa käydään läpi työpaikan yleiset pelisäännöt, työajat, mahdolliseen suojavaatetukseen liittyvät asiat, työturvallisuuden ja salassapitokysymykset.

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn