Instructor

Олександра Кравчук

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Даний курс призначений для самостійного вивчення теми "Квадратична функція". На протязі курсу ви

  • Розширите знання про функцію, її властивості та графіки;
  • Навчитесь виділяти повний квадрат, будувати графіки функцій та робити найпростіші перетворення графіків функцій.

Курс складається з 7 уроків, кожен з яких має теоретичну частину, приклади розв'язання відповідних завдать, а також тестові або практичні завдання для вироблення вмінь та самоперевірки.

Course content

  • 1. Функція

  • 2. Властивості функції

  • 3. Побудова графіка функції у = kf(x)

  • 4. Побудова графіків функцій у = f(x) + b та y= f(x+a)

  • 5. Побудова графіка функції у = k f(x + a) + b

  • 6. Квадратична функція, її графік і властивості

  • 7. Дослідження властивостей квадратичної функції

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn