KUVANKÄSITTELY - VERKKOSIVUTUOTANTO JA UUSMEDIA (6 OSP)

Instructor

Antti Karhu

AV-Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Nykyviestintä kukoistaa internetissä, joten media-assitentin perustehtäviin kuuluu kuva- ja teksti-informaation tuottaminen verkkoon eri selaimien ymmärtämään muotoon.

Tehtävän voi suorittaa palvelinpohjaisilla julkaisujärjestelmillä, koodaamalla tai käyttämällä editointiohjelmia, joilla verkkosivujen rakenteen ja ulkoasun hallinta  sekä verkkoon sirtäminen käy sujuvasti.

Kurssilla opitaan media-alan kehityksen seuraamista sekä tutustutaan ajankohtaisiin työvälineisiin. Opiskelija perehtyy mobiililaitteille tarkoitettuun verkkoviestintään ja erilaisiin mediasovelluksiin.
 

Opiskelija osaa:

 • verkkosivun merkintäkielen syntaksin ja keskeiset komennot
 • suunnitella rakenteen ja ulkoasun verkkosivustolle tai  -palvelulle
 • sisällöntuotannon käytännöt ja rajoitukset verkossa
 • optimoida sivustojen hakukonenäkyvyyttä
 • optimoida kuva-, teksti-, video- ja äänimateriaalia verkkoon soveltuvaksi
 • valmistella aineistoja julkaisukanavan laatuvaatimusten mukaisesti ja toimia eettisesti oikein valmistaessaan aineistoja
 • ottaa huomioon käytettävyyden ja esteettömyyden periaatteet suunnittelussa ja toteutuksessa
 • käyttää tyylitiedostoja ulkoasun hallinnassa
 • luoda sivupohjia toistuvan sisällöntuotannon nopeuttamiseksi
 • verkkosivujen kuvamateriaalin laatuvaatimukset ja käsittelytapa
 • sivuston etähallinta nettipalvelimella
 • hankkimaan tietoa ajankohtaisista median työvälineistä ja soveltamaan tietoa käytännössä
 • etätyöskentelemään uusilla välineillä
 • työskentelemään käyttäen useita medioita
 • verkkomainonnan luomisen käytänteet
 • median koostamisen käytännöt ja  hallinta verkossa
 • multimediatekniikan mahdollisuudet kerronnan tukena
 • tiedostojen hallinta eri tarkoituksiin

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn