Kurs Pythona dla początkujących

Instructor

Łukasz Hryniuk

Reviews (6)

Paweł Talar
Piotr Majek
Szymon Mieszczak
Szymon Mieszczak
Super kurs!

Overview

Kurs ma na celu zapoznanie chętnych z podstawami programowania w języku Python. Składa się z dwunastu lekcji, w których opisywane są kolejne elementy języka oraz przedstawiane przykłady ich zastosowania. Do każdej lekcji dołączone są zadania do zrobienia: od jednego do trzech łatwych, mających na celu sprawdzenie zrozumienia materiału oraz jedno lub dwa zadania trudniejsze, często wymagające własnych poszukiwań. Kurs w zamierzeniu ma mieć charakter praktyczny, wobec czego będzie skupiał się raczej na pokazaniu "jak pisać", a nie "dlaczego tak jest". Z jednej strony spowodowane jest to tym, że początkujący będą mieć duży problem z przyswojeniem i wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, a z drugiej strony każdy chętny bez problemu znajdzie dodatkowe informacje w internecie. Na końcu kursu znaleźć można przykładowe projekty do wykonania z garścią materiałów pomocniczych. Ich wykonanie jest oczywiście opcjonalne.

Początkowo każde zadanie miało być sprawdzane przez instruktora (czyli mnie). Ostatecznie większość z nich nie wymaga dodatkowego sprawdzenia, ponieważ w plikach z zadaniami umieszczone są testy (napisane z użyciem modułu unittest z biblioteki standardowej Pythona), sprawdzające poprawność rozwiązania. Ma to na celu uniezależnienie kursu od instruktora, by po jego zakończeniu każdy chętny mógł spróbować swoich sił w programowaniu (planuję udostępnić publicznie kurs, jeśli się sprawdzi).

Powodzenia!

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn