Instructor

Ľuboš Jaroš

Instructor

Reviews (2)

kristoof krupa
Eva Stankova

Overview

Chcete naučiť programovať deti na ZŠ? Zábavnou a pútavou formou? Voľne dostupné podklady pre krúžok programovania v Scratchi.

 

Vedúci krúžku: Ľuboš Jaroš, Bc. - študent didaktiky informatiky FMFI UK
Koordinátor za ZŠ: Martin Krupa - ui42
Metodické vedenie: RNDr. Michal Winczer, PhD. - FMFI UK
Sponzor: Martin Krupa - ui42

Motivácia: Po prvom roku vedenia krúžku máme dosť skúseností a chceme v ňom pokračovať. Krúžok je súčasťou širšej aktivity určenej na výuku programovania na ZŠ, ktorá na Slovensku zaostáva. Zúčastnení žiaci si krúžok pochvaľovali, o jeho kvalite svedčia aj výsledky v celoslovenskej súťaži Scratch Cup 2014, kde sa v prvej 20tke z celkového počtu 132 žiakov umiestnili dvaja žiaci ZŠ Dubová.

Cieľ: Zábavnou a pútavou formou naučiť žiakov programovať. Základom bude riešenie problémov pomocou jednoduchých algoritmov v programovacom prostredí Scratch2 vhodnom pre deti. Žiaci získajú základné zručnosti programovania. Pokročilí žiaci sa budú môcť zapojiť do programátorských súťaží, napr. do celoslovenskej súťaže Scratch Cup.

Metodika: Programovací jazyk Scratch2 je vybraný tak, aby žiaci mohli pracovať aj doma, bez potreby nákupu licencií. Úlohy a spôsob výuky konzultujeme s odborníkom s bohatými skúsenosťami s didaktikou informatiky, Michalom Winczerom. Študijné materiály, vrátane úloh a ich riešení sú dostupné online na . Úlohy sú zvyčajne hry, čo je pre žiakov veľmi motivujúce.

Pre: žiakov 2.stupňa 5.-9.ročník, predpokladom je záujem o programovanie, vítané sú prvé skúsenosti s programovaním, napr. v Scratch, Baltíku, Lego Mindstorms. Pokročilí absolventi z minulého roka budú mať dostatok nových zaujímavých úloh.

Kedy: každý štvrtok 14:00-15:00, ZŠ Dubová - počítačová učebňa 

Kde: ZŠ Dubová, počítačová učebňa

Upozornenie: Na programátorskom krúžku je zakázané hrať počítačové hry a rozptyľovať sa súkromnými e-mailami, Facebookom a podobnými aktivitami. Kto poruší zákaz, bude z krúžku vylúčený!

 

Pravidlá:

Výučba prebieha formou pracovných listov (prednáška v PDF formáte) pod dozorom vyučujúceho (ktorý je ochotne k dispozícií).

K prednáškam bývajú ak je to vhodné pred-pripravené súbory a zazipované priečinky s obrázkami (kostýmy pre objekty).

Všetko potrebné bude pripravené v deň výuky na tejto stránke, na počítačoch v mieste výuky.

Dôležité:

Návod ako spojazdniť Scratch 2 vo vlastnom počítači nájdete v sekcií diskusia alebo pod 12. hodinou.

Course content

 • 01. Hodina - Úvod

 • 02. Hodina - Kostýmy, Kreslenie

 • 03. Hodina - Vstupy z klávesnice, cyklus

 • 04. Hodina - Správy (Komunikácia objektov), myš

 • 04 Hodina - Vyriešené úlohy zo 4 Hodiny.

 • 05. Hodina - Podmienky

 • 05 Hodina - Vyriešené úlohy z 5 Hodiny.

 • 06. Hodina - Premenné (celé čísla)

 • 06 Hodina - Vyriešené úlohy zo 6 Hodiny.

 • 07. Hodina - Úvod do súradníc

 • 07 Hodina - Vyriešené úlohy zo 7 Hodiny

 • 08. Hodina - Súradnice, Naša prvá hra: Football

 • 08. Hodina: Vyriešené úlohy z 8. hodiny

 • 09. Hodina - Grafické efekty, Hry

 • 09. Hodina: Vyriešené úlohy z 9. hodiny

 • 10. Hodina: hra Kľúč od brány

 • 10. Hodina: Vyriešené úlohy z 10. hodiny

 • 11. Hodina: Vianočná hra, Auto (posúvanie plochy)

 • 11. Hodina: Vyriešené úlohy z 11. hodiny

 • 12. Hodina: Scratch 2, aplikácia Rozhovor

 • 12. Hodina: Vyriešené úlohy z 12. hodiny

 • 13. Hodina: Úvod do Blokov (procedúry)

 • 13. Hodina: Vyriešené úlohy z 13. hodiny

 • 14. Hodina: Bloky , príkaz ,,naklokuj" (pre šikovnejších)

 • 14. Hodina: Vyriešené úlohy z 14. hodiny

 • 15. Hodina: Vlastné premenné, príkaz naklonuj

 • 16. Hodina - Logická hra

 • 17. Hodina - Štvorcová sieť

 • 18. Hodina - Ježko (Inšpirácia z Imagine Logo Cup)

 • 19. Hodina - Využitie klonov pri riadení programu (Hra - Pingpong)

 • 20. Hodina Námet zo súťaže (Hra Magické šípky)

 • 21. Hodina - Závody s číslami (Premenné)

 • 21. Hodina - JetScratch

 • 22. Hodina - Kostýmy, Kreslenie

 • 23. Hodina - Príkaz otoč sa k myši

 • 24. Hodina - Dotýka sa

 • 25. Hodina - Rotujúce balóny

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn