Instructor

Александр Эдуардович Пушкарев

1988 г. окончил с отличием ЧГПИ; 1988 г. по 1990 г. служба в армии; 1990 г. по 2000 г. учитель физики в школе № 46 г. Челябинска; 1999 г. защита диссертации; 2002 г. заведующий кафедрой «Общая дидактика» ЧИПКРО; 2002 г. руководитель регионального Центра. Результаты докладывались конференциях в АПКиПРО г. Москва, проведены мастер-классы на базе АПКиПРО; 2005 г. методист центра организации апробации ЧИПКРО; 2006 г. региональный координатор по Челябинской области международного сравнительного исследования PISA 2006, PIRLS 2006; 2006 г. заведующий лабораторией дистанционного обучения ЧИРПО; 2008 г. доцент кафедры педагогики и психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ст. ЧГПУ). 2018 по настоящее время, доцент ЧИРПО.

Reviews (3)

Татьяна Тихонова
Мария Чистякова
Екатерина Яковлева

Overview

Välkommen

Bogkontroll och eftergift
Nu har det blivit dags för er att ta steget in i ridkonsten. Nu börjar ridningen lite mer på riktigt. Vi lär oss att be hästen att hålla koll på sina bogar och ge oss lite eftergift. Då får vi på köpet samling och lätthet av hästen. Under tre månader så kommer vi att fördjupa oss i ämnet bogkontroll. Välkomna allesammans :-) // Lindah


Det är förbjudet att dela och sprida material på denna sida. Om så sker så kommer rättsliga åtgärder att vidtas och du kommer med omedelbar verkan att bli nerstängd från vidare undervisning. Ingen återbetalning av kursavgifter kommer att ske i detta fall.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn