Instructor

Regina Starukiewicz

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Podczas cyklu lekcji nauczysz się:

  • opowiadać o typach szkół w Polsce i Niemczech.

Utrwalisz słownictwo obejmujące następujące zagadnienia:

  • nazwy przedmiotów szkolnych
  • oceny i wymagania
  • życie szkolne.

Przećwiczysz także:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • wypowiedź pisemną
  • rozmowę z odgrywaniem ról
  • opis ilustracji.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn