Комп'ютерні системи та мережі (курсова робота)

Instructor

Олександр Ройко

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Курсова робота з дисципліни «Комп’ютерні системи та мережі» виконується згідно з індивідуальним завданням і є самостійною роботою студента, призначеною для закріплення, розширення, узагальнення і практичного використання знань, умінь і навичок, одержаних під час навчання. У процесі виконання курсової роботи студенти здобувають навички проектування комп’ютерних мереж, налаштування мережного обладнання, моделювання роботи мережі в цілому та її окремих вузлів за допомогою сучасних симуляторів.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn