Yhteiskunnallisia asioita hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa

Instructor

Heli Kiviaho

Opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tässä on jaksojen vaatimukset

Yhteiskuntataidot

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta myös Euroopan unionista
 • tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden
 • osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia
 • osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen
 • osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle.

Teemat yhteiskuntataidoille ovat seuraavat 3 osaamispisteelle:

 • Euroopan unioni 
 • Yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuudet 
 • Oman alan yhteiskunnallinen tilanne ja merkitys 
 • Yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen 
 • Oman alan työllisyys ja työpaikat 
 • Kansantalouden peruskäsitteet

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn