Kirjoittaminen luovana prosessina

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoite:

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä luovan työn ominaispiirteitä.
 • analysoida ja arvioida kirjallista työtään luovuuden näkökulmasta.
 • tunnistaa oman luovuutensa ja kehittää sitä.

 

Kirjallisuutta:

 
 • Csikszentmihalyi, M. 1996. Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins.
 • Ekström, N. 2011. Kirjoittamisen opettajan kertomus. Kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta. (Väitöskirja.) Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities 160. Teos on saatavilla myös vapaasti ladattavana pdf-tiedostona: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4443-8
 • Elbow, P. 1998 (1981). Writing with power. Techniques for mastering the writing process (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
 • Haapaniemi, E. & Kuusela, M. 1989. Kirjailijan työhuoneessa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
 • Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press. Kirja on saatavilla e-kirjana joko opettajalta tai Scribd.com -palvelusta.
 • Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.
 • Sawyer, R.K. 2006. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press. Saatavilla e-kirjana ks. alla.
 • Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
 • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.

Huom! Osa teoksista (kuten Sawyerin Explaining creativity) on saatavilla myös elektronisena Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Ks. kirjaston ohjeet etäkäyttäjälle: https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/e-aineistot/etakaytto. Myös avoimen yliopiston opiskelijalle etäkäyttö on mahdollista.

 

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

 • Lähiopetus oppimistehtävineen. Opettaja antaa tarkat ohjeet tuntityöskentelyn yhteydessä.
 • Itsenäiset oppimistehtävät. Tehtävät löytyvät Jyväskylän avoimen yliopiston Kopasta sekä alla liitteenä. Neuvottele opettajan kanssa ennen suoritusta.

Arviointi:

1-5.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn