KIKP216 Perusopintojen runouskurssi

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sisältö: 

Runouden keskeisten piirteiden, muotojen ja traditioiden harjoittelu. Runotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen. Runouskenttään tutustuminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä runouden osana kirjoittamisen lajeja ja omaa kirjoittamistaan
  • tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia
  • hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan
  • kirjoittaa runoja.

  Suoritustavat:

  • Lähiopetus syksyllä 2017 Työväen Akatemiassa.

  Arviointi:

  0–5.

  Course content


  Request invitation

  Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

  Get Started

  Interested? Start your first course right now.

  There is more to learn