KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sisältö:

Faktan ja fiktion rajapinnat ja kohtaaminen kirjoittamisessa. Niiden välisen prosessin havainnointi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • havainnoida faktan ja fiktion raja-alueita.
  • selittää faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä.
  • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen.
  • tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota.
  • soveltaa prosessissa oppimaansa omaan kirjoittamiseensa (tuleviin kirjoitusprojekteihin).

Esitiedot:

Opintojakso KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt.

Arviointi:

1-5, opettajan osoittamista tehtävistä.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn