Completed

KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt

Instructor

Miia Toivio

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt 5 op

Sisältö:

Kirjoittamisen yhteisöt ja kirjoittajan identiteetti. Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittamisen tieteenalan ominaispiirteet. Keskiössä on kysymys kirjoittajan työstä toisaalta yksinäisenä, toisaalta yhteisöllisenä toimintana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa ja vertailla erilaisia kirjoittamisen yhteisöllisyyden muotoja.
  • vertailla ja selittää yksin ja yhdessä kirjoittamisen mahdollisuuksia.
  • ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi.
  • rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn