KIKA427 Kirjoittaja ja kirjoittamisen historia

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa eri aikakausien käsityksiä kirjoittamisesta ja kirjoittajasta.
  • arvioida, miten historialliset käsitykset vaikuttavat edelleen.
  • tunnistaa kirjoittamisen tutkimuksen alueita ja käyttää oppimaansa oman kirjoittajantyönsä tarkastelussa.
  • tarkastella omaa tekijyyttään osana kirjoittamisen historiaa.

Arviointi: 1-5.

Suorittaminen

Vaihtoehto 1: Lähiopetus ja sovitut tehtävät.

Vaihtoehto 2: Itsenäinen suoritus, ks. oppimistehtävät Kopasta.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn