KIKA421 Palautetaidot (ent. Palautteen antamisen perusteet)

Instructor

Miia Toivio

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sisältö:

Perehdytään palautteen merkitykseen kirjoittamisen oppimisessa ja opetuksessa. Arvioidaan harjoitusten avulla kirjoittamisen opinnoissa jo muodostuneita omia palautetaitoja.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
  • tunnistaa erilaisia palautteen vastaanottajia
  • antaa taiteellisesti ja oppimisen kannalta perusteltua palautetta.

Arviointi:

0–5.

Kirjallisuus

  • Askew, S. & Lodge, C. 2000. Gifts, pingpong and loops – linking feedback and learning. Teoksessa S. Askew (toim.) Feedback for Learning. London and New York: Routledge, 1–17. (Saatavilla myös elektronisena).
  • Ekström, N. 2008. ”Tarvitaanko muutakin kuin hyvät lukulasit, kirjoittamisen oppimista edistävä palaute.” Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 35–55.
  • Gottelier, L. 2014. Matkalla kohti lukijaa. Palautteen merkitys kirjoitusprosessille. Teoksesta E. Karjula 2014. Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 125–141.
  • Keltinkangas-Järvinen, L. 2010. Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset piirteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 49–69.
  • Penttinen, L. 1999. Opettajan rooli kirjallisen palautteen antajana. Teoksessa Jääskeläinen, M. ym. (toim.). Open uni. Jyväskylän yliopisto/avoin yliopisto, 45–58.
  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi, 63–100.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn