KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sisältö

Tutustuminen keskeisiin oppimiskäsityksiin (humanistinen ja kokemuksellinen, kognitiivinen ja konstruktivistinen) ja niiden soveltaminen opetuksen suunnitteluun.

 

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa keskeiset kirjoittamisen opetuksen oppimisteoriat ja opetustavat.
  • analysoida omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan.
  • tiedostaa oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta.
  • suunnitella tavoitteellisen kirjoittamisen oppitunnin.

 

Arviointi

0-5

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn