Instructor

Piia Nurmi

Leader of Education and Research: Resource-efficient business research group at Turku University of Applied Sciences

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tämä kurssi on keväällä 2017 toteutuva YAMK-tason kurssi kiertotaloudesta. Kurssilla on lähitapaamisia Turussa ja lisäksi kurssin verkkoaineistot ovat täällä Eliademy-pohjalla.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mahdollisuudet maapallon rajallisten resurssien (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarainnot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti) käyttöön kestävällä tavalla.

Opiskelija osaa nähdä keinoina resurssitehokkuuden lisäämiseksi:

  • syntyvien jätteiden määrän minimoimisen

  • resurssien tehokkaamman hallinnoinnin

  • uudet liiketoimintamallit

  • logistiikan parantamisen

  • erilaiset hallinnolliset ja taloudelliset keinot

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • toimiamonialaisessa tiimissä 

  • ajatella asiakaslähtöisesti

  • toimia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa

  • johtaa projektia

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn