Kemia 2 - Kemian mikromaailma

Instructor

Sini Kähkönen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssilla tutustutaan aineen ominaisuuksien ja rakenteen välisiin yhteyksiin sekä hyödynnetään kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä. Tavoitteena on tuntea orgaanisten yhdisteiden rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä sekä ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita. Lisäksi kurssilla tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteisiin, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn