Kehitysvammaisen ihmisen tukena terveydenhuollossa

Instructor

Anne Aholainen

Instructor

Toimin Kehitysvammaisen ihmisen tukena terveydenhuollossa -koulutuksessa järjestäjänä ja koulututtajana. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda Mikkelin seudun kehitysvammakentälle ihmisiä, joilla on monitahoista tietoa kehitysvammaisen terveydenhuollosta sekä seudun sosiaali-ja terveyspalveluista. Koulutuksen käyneillä on valmiuksia toimia kehitysvammaisen ihmisen, hänen lähiverkostonsa sekä sote-ammattilaisten konsultoivana tukena tai tukihenkilönä. Koulutuksesta on tarkoitus tuottaa materiaalia sote-alan perusopintoihin sekä täydennyskoulutukseen, jotta meillä olisi tulevaisuudessa osaavia ammattilaisia myös kehitysvammaisen ihmisen kohtaamisessa.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

SÄÄNNÖT

1. OPISKELIJA VOI TULOSTAA JA TALLENTAA MATERIAALIA VÄLITEHTÄVIEN TEKEMISTÄ VARTEN.

2. OPISKELIJA VOI TULOSTAA JA TALLENTAA MATERIAALIA OMAAN KÄYTTÖÖN TYÖTEHTÄVIENSÄ JA TYÖYHTEISÖNSÄ TUEKSI SEKÄ RAKENTAA TYÖKALUPAKKIA MATERIAALIN AVULLA.

3. OPPILAITOSYHTEISTYÖN PUOLELTA KOKONAISUUTTA  ARVIOIVAT VOIVAT TARKASTELLA SISÄLTÖJÄ OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ. MATERIAALIN TALLENTAMISESTA, TULOSTAMISESTA JA JAKAMISESTA ON KESKUSTELTAVA JA PYYDETTÄVÄ LUPAA SISÄLLÖN MUOKKAAJILTA.

4. VIDEOMATERIAALIN TALLENTAMINEN JA JAKAMINEN ULOSPÄIN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY:

 

TERVETULOA OPPIMISYMPÄRISTÖÖN! 

Kehitysvammaisen tukena terveydenhuollossa -koulutus lisää omassa perustehtävässään olevien ihmisten valmiuksia

  • toimia kehitysvammaisen ihmisen tukihenkilönä terveydenhuollon palveluissa sekä linkkinä kehitysvammaisen ihmisen palvelujen välillä,
  • toimia kehitysvammaisen ihmisen lähiverkoston konsultoivana tukena terveydenhuollon palveluissa,
  • toimia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tukena kehitysvammaisen ihmisen kohtaamisessa.

Koulutuksen aikana lisätään osallistujien

  • tietoja ja työvälineitä kehitysvammaisten ihmisten terveysongelmien tunnistamisessa.
  • työvälineitä kohtaamiseen ja kommunikointiin kehitysvammaisen ihmisen kanssa.
  • työvälineitä palveluohjaukselliseen työotteeseen

Koulutuksen aikana osallistujille rakennetaan koulutusmateriaalin ja välitehtävien avulla Konsultoivan tuen työkalupakki. Välitehtävien myötä tietoa viedään ja syvennetään yhdessä työparin tai työyhteisön kanssa.

Koulutuksen läpäisemiseksi osallistutaan lähipäiviin (vähintään 5/7 ja suoritetaan välitehtävät).

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn